افراد جذاب چه کارهایی انجام نمیدهند؟! (1)

2.توجه به زیبایی درونی


همه دوست دارند شخصیتی دوست داشتنی داشته باشند و 99 درصد آدم ها فکر میکنند که همینطور است. مردم شخصیت هایی که مهربان و دلسوز هستند را دوست دارند و به آن ها احترام میگذارند.


 


 با کمال تعجب زیبایی اصلی از قلب انسان ها جاری میشود. چیزی که اهمیت بسیار کمتری دارد فیزیک ظاهری شماست. شاید در نگاه اول اینگونه نباشد اما کمی بعد همه اطرافیان متوجه این موضوع خواهد شد و آن موقع است که آدم ها برای شما ماندگار میشوند یا نه! افرادی که بیشتر به زیبایی های بیرونی و فیزیکی اهمیت میدهند متاسفانه شخصیت جذابی ندارند.


4.دوستشان را به چشم دوست میبینند!


بیشتر افرادی که خودشیفته هستند نمیدانند که این شخصیت آزاردهنده را دارند.


 


اما برخی از آدم ها این گونه نیستند. خیلی رفتارها یا عادت ها هست که آدم ها را را جذاب نمیکند. به همین دلیل برخی آدم ها جذاب نیستند یا آزار دهنده هستند! هیچکس دوست ندارد چنین افرادی را در کنار خود داشته باشد.


آیا شما همیشه دوست دارید بهتر از تمام آدم های دور و بر خود باشید و دیگران به شما غبطه بخورند؟


3.در رقابت نبودن با دیگران
منبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1268

اینگونه افراد فقط روی خودشان تمرکز دارند. موقع صحبت کردن فقط درمورد خودشان صحبت میکنند و به حرف افراد دیگر جمع توجهی نشان نمیدهند، فکر میکنند فقط خودشان مهم هستند و بقیه باید فقط به آنها توجه کنند. اینگونه افراد اصولا انتقادپذیر نیستند. اگر به این افراد شباهت دارید، وقت آن است که تغییر کنید! هیچکس دوست ندارد با فردی که فقط به خود اهمیت میدهد، دوست باشد.
در این مقاله چند رفتار و مشخصات از افرادی که شخصیت جذابی ندارند را برای شما توضیح خواهیم داد.  


1.خودشیفته نبودن


 


افرادی که شخصیت جذابی ندارند این گونه هستند که معمولا با همه افراد در جنگ هستند. چه دوست و چه دشمن. به جای اینکه با دوستانشان باشند و از با آن ها بودن لذت ببرند، مدام مواظب این هستند که کسی در حق آن ها بدی یا دشممنی نکند. دوستان شما قطعا دشمنان شما نیستند. آن ها یاران شما هستند. زمانی که این موضوع را قبول کنید، با خیال راحت از بودن با آن ها خوشحال خواهید بود.


 


اگر اینگونه است، شما آدم جذابی نیستید. شما باید بیشتر به دوستانتان اهمیت دهید و بگذارید آن ها هم خودی نشان دهند. وقتی کسی میگوید من میتوانم 1 متر بپرو نگویید :”واقعا ؟ اما من میتوانم 1 متر و 10 سانتیمتر بپرم. در عوض بگویید: “واقعا؟؟ این فوق العاده است. من به تو افتخار میکنم”. (این مثال یک مثالی بود که شما بیشتر متوجه موضوع شوید.)


به آینه نگاه کنید! با خود روراست باشید. به عمق وجودتان دقت کنید. انسان زیبایی میبینید یا خیر؟؟؟؟