با چه دامنی چه کفشی بپوشیم؟؟منبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1226


 


خانم ها اغلب چون نمیتوانند لباس هایشان را با هم ست کنند ، این فکر برایشان ایجاد میشود که لباسی برای پوشیدن ندارند. در مقاله شلوار جینتان را ست کنید درباره انتخاب کفش با شلوار برایتان صحبت کردیم و چند پیشنهاد دادیم. در این مقاله میخواهیم راجع به کفش ها زمانی که دامن میپوشیم صحبت کنیم.


(ابتدا مقاله کدام مدل دامن برای کدام بدن مناسب است؟  را مطالعه فرمایید تا دریابید متناسب با بدنتان چه دامنی برای شما مناسب است.)


  


دامن on the kneeدامن mid-thight


دامن هایی که قد آن ها تا روی زانو است. برای این مدل دامن بهتر است از کفش هایی استفاده کنید که پاشنه نازک و تقریبا بلند یا کفش هایی که پاشنه پهن و بلندی دارند. اگر در زمستان خواستید از این دامن استفاده کنید هم میتوانید از بوت های پاشنه بلند و پهن استفاده کنید.


دامن maxi   


دامن میدی دامنی است که بلندی آن تا روی ساق پا یا کوتاهتر است. برای این مدل دامن به هیچ عنوان از صندل استفاده نکنید. اما هر کفش دیگری با پاشنه های بلند برای این دامن مناسب است.


دامن مینی ، دامنی است که قد آن تا روی ران میرسد و بسیار کوتاه است که معمولا در مهمانی های خودمانی و تولد ها استفاده میشود. بهترین  کفش هایی که میتوان با این دامن ست کرد، صندل های پاشنه پهن و صندل های بدون پاشنه است. اگر در زمستان خواستید از این دامن استفاده کنید، بهتر است از بوت های بلند و بدون پاشنه استفاده کنید.


 


دامن هایی که قد آن ها تا کمی پاییننتر از زانو است. بهترین کفشی که میتوانید با این دامن ست کنید کفشی است که پاشنه های بلندی دارد. مدل کفش فرقی نمیکند اما باید پاشنه های بلندی داشته باشد.


دامن below the knee


این دامن ها ، دامن هایی است که تا بالای زانو است و به زانو نمیرسد. برای این دامن ها صندل و کفش های پاشنه بلند و پهن بهترین کفش ها است. اگر قد بلندی دارید، صندل های بدون پاشنه هم مناسب این دامن هست. اگر در زمستان خواستید از این دامن استفاده کنید، بهتر است از بوت هایی که پاشنه کوتاه و پهنی دارند استفاده کنید.


  


دامنی است که بسیار بلند است و دنباله ندارد. قد این دامن اغلب تا روی زمین هم میرسد. معمولا کفش ها در این مدل دامن دیده نمیشود. بهترین کفش برای این مدل دامن کفش ها و صندل های بدون پاشنه است.


 


دامن mini :


دامن midi