رنگ رژ لب شما گویای کدام وجه از شخصیت شماست ؟

مانند شیشه شفاف هستند و بسیار تجربه گرا ، در هر حالت دوست دارند پوشش کلاسیک خود را حفظ کنند و معصومیت خاصی داشته باشند



دوست داران صورتی و بنفش


آدم ها که با این نوع زنان روبرو می شوند در صورتی که آن ها را نشناسند شخصیتی خجالتی و معصوم به شدت قابل اعتماد به آن منتقل می شود ، آدم های مثبت که دنبال اهداف صلح آمیز هستند



منبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1081آدم های بلند پرواز و بسیار دلسوز به این رنگ علاقه ی خاصی دارند ( ویژگی قابل انتقال این رنگ رژ ) همیشه دوست دارند مخکم و امن قدم بردارند و با احتیاط عمل کنند دوست داران قهوه ای آدم های قابل اعتمادی نشان می دهند و با تجربه ، آنقدر قدرتمند که از چیزی ترسی ندارند ، همچنین این حس را منتقل می کنند که دارای گذشته نوستالژیک و عاطفی خاصی بوده اند.


دوست داران رنگ قرمز


این دسته افراد دارای اعتماد به نفس بالایی می باشند ، و بسیار مطمئن به خود ( دوست دارند که باشند ) ، هم چنین دارای روحیه ی کمی شیطنت وار هستند و در جلب توجه دیگران با توجه به ویژگی های شخصی خود علاقه بسیاری دارند


اما بخش دیگر که بعد روانشناسی دیگر و بیشتری دارد ، ویژگی هایست که هر رنگ به صورت مستقل در خود دارد و با به کار بردن آن رنگ در پوشش و آرایش ، این ویژگی ها به شخص منتقل می شود؛ درواقع افرادی نیز هستند که به صورت ناخودآگاه از دیدن خود با آن رنگ لذت میبرند زیرا ویژگی های آن رنگ نواقص شخصیتی درون فرد را تکمیل می کند. و اما به صورت کوتاه رنگ های مختلف رژلب را در افراد مشهور بررسی می کنیم…



در نظریه ظرفیت زیست محیطی، این تفکر مطرح می شود که رنگ های مورد علاقه ی هر فرد ریشهه در گنجینه ی تجربیات و خاطرات شخصی فرد و حتی اجدادش دارد، طی سری آزمایشاتی دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تجربیات عاطفی هر فرد که خاطری مثبت از خود در ذهن ثبت می کنند در انتخاب رنگ مورد علاقه هر شخص بسیار تاثیر گذارند ، مانند دختری که از لباس مدرسه قرمز رمگ خودش خاطرات مثبت و لذت بخشی در ذهنش ثبت شده استت و به خاطر همین علاقه خاصی نسبت به استفاده از عینک آفتابی با فریم قرمز رنگ دارد !


دوست داران رنگ رژلب همرنگ پوست




 


دوست داران نارنجی و مرجانی