روبات ها لباس می دوزند !

اما در اینجا سوالی که به وجود می آید این است که با آمدن روبات ها چه بر سر افرادی که در کارخانه ها بیکار می شوند می آید؟؟؟


 منبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1160

آینده مد و فشن در دستان روبات ها


او توضیح می دهد که : اکنون روبات ها قادر به تولید لباس از پارچه های سفت را دارند و پس از آماده شدن میتوانید آن را استفاده کنید و برای شستشو هم آب کافی است و مواد شوینده نیازی نیست. بعد از خشک شدن به همان حالت قبلی خود بازمیگردد.یکی دیگر از مزیت های روبات همانطور که در مقاله ذکر شد،کمک به تولید پوشاک می باشد. با حذف کردن کارگران ماهر که عده کمی هستند (در آمریکا). Sewbo این امکان را در آمریکا به وجود آورد تا تولیدکنندگان پوشاک رقابت بیشتری برای تولید پوشاک بهتر و مکانیزه تر کردن صنعت را تجربه کنند. البته شاید باعث ایجاد اشتغال نشود ولی حداقل در سطوح مدیریتی و اداری مشاغل بیشتر می شود.


شرکت Fast Company اخیرا روند انقلابی جدید خود را به نام Sewbo ، آغاز کرده است. تولید پارچه های شیمیایی با پلیمر های محکم به طوری که روبات می تواند به طور خود کار یک لباس با کامل تولید کند. بزرگترین مشکل در گذشته برای تولید خودکار لباس این بود که  شرکت ها سعی به تقلید از روش های انسانی داشتند و با توجه به پیچیدگی های این روند این تکنولوژی ناممکن می شد. بنابراین Zornow راهی دیگر را پیش گرفت و با دستکاری مواد کاری کرد تا این عمل برای روبات ها آسان شود.(به دلیل لطیف و نرم بودن پارچه های معمولی ربات ها قادر به گرفتن و تنظیم کردن آن زیر دستگاه نیستند ولی چون جنس جدید از پلیمرهای سفت می باشد روبات ها بهتر کار را انجام می دهند.)این تکنولوژی و اتوماسیون بسیار میتواند به صنعت پوشاک کمک کند و مانع بروز بسیاری از خطرات شود، حادثه هایی که انسان ها با یک اشتباه یا سهل انگاری کوچک بوجود می آورند را بسیار کاهش می دهد.نباید نگران این مسئله بود زیرا با پیش بردن کار توسط روبات ها دیگر خطری انسان را تهدید نمی کند و تمامی فرایند تولید را ربات ها انجام میدهند.


 


بنابراین وجود روبات ها در صنعت هم میتواند جنبه های خوبی داشته باشد هم بد. ممکن است لباس ها ارزان تر شوند و یا باعث ضرر به کشور های در حال توسعه شود و یا اینکه تجربه خوبی شود و در صنعت های دیگر هم بیشتر به علم و تکنولوژی روبات ها اعتماد شود.


هزینه واقعی لباس ارزان قیمت چقدر است؟


این مسئله بسیار جای بحث و تصمیم گیری دارد . از طرفی کشورهایی وجود دارند که به طور بسیار وحشیانه ای از مردم کار میکشند. و در کشور های توسعه یافته به دنبال چیزی هستند که بازگشت مالی بالایی به دنبال داشته باشد.  راه حل انسانی تر این است که برای خریدن لباس بهای بیشتری بپردازیم تا حقوق کارگر نقض نشود.


پارچه های پلیمری مانند تخته سفت هستند ولی میتوان آن ها را به مانند پارچه معمولی نرم کرد : میتوانید آن را گرم کنید و به هر شکلی میخواهید تبدیل کنید و زمانی که سرد هستند آن ها را شکل خود نگه دارید.


 


 


روبات ها در دوختن پارچه بسیار ضعیف هستند.بسیار فرایند پیچیده ای که این باعث شده صنعت پوشاک از انقلاب مکانیزاسیون که حمل و نقل هوایی و صنعت خودرو را دچار تحول عظیمی کرده ، هنوز بهره ای نبرد. اما مردی به نام Jonathan Zornow میخواهد آن را تغییر دهد.