شیفر آلتونبرندکده | شیفر آلتون : چرم و کفش شیفر، در سال 1378 با مدیریت جناب آقای محمد امین توسلی در ایران تاسیس گردید. شیفر از همان آغاز فعالیت، بازارهای بین المللی را هد …


منبع: https://www.brandkade.com/Representations/Details/2bdfd01cbf