فروشگاه درسا در قلب مرکز خرید سانا واقع در اندرزگو افتتاح شد پذیرای شما عزیزان در این سرای تازه افتتاح شده درسا هستیم بلوار شهید اندرزگو، مرکز خرید سانا، طبقه اولمنبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1239