فروشگاه چرم نگار زارعیبرندکده | فروشگاه چرم نگار زارعی : چرم نگار در سال ۱۳۷۱ با مدیریت قادر فتاحی در زمینه تولید صنایع دستی و نقاشی روی چرم شروع به کار کرد و در سال ۱۳۷۵ با توجه به نیاز بازار ا …


منبع: https://www.brandkade.com/Representations/Details/ac9b8c1288