فروشگاه چرم نگار منصوری صنایع دستی ایران زمینبرندکده | فروشگاه چرم نگار منصوری صنایع دستی ایران زمین : چرم نگار در سال ۱۳۷۱ با مدیریت قادر فتاحی در زمینه تولید صنایع دستی و نقاشی روی چرم شروع به کار کرد و در سال ۱۳۷۵ با توجه به نیاز بازار ا …


منبع: https://www.brandkade.com/Representations/Details/2be617924c