مدل های تا زدن پوشت قسمت سوم


مدل تک قله


مدل 2 قله


قله ای روی کت شما نشانه قدرت و عظمت برای شما خواهد داشت. این مدل با کت و شلوار چهارخانه بسیار هم خوانی جالبی دارد. به خاطر در هم آمیزی اشکال هندسی ظاهری بسیار فانتزی شکل خواهد گرفت و همه دیدگان را به سوی خود خواهید کشید. پوشت های زیبای خود را با کت تک زیبا تر ست کنید!

از این مدل میتوانید برای میهمانی ها و دیدار های غیر رسمی استفاده کنید.این مدل مانند مدل قبلی است با این تفاوت که دو قله روی کت شما قرار می گیرد . بین این مدل و مدل قبلی تفاوت چندانی نیست و هر کس بنا به سلیقه خود آن را انتخاب میکند. اما پیشنهاد ما به شما 2 قله است زیرا علاوه بر سادگی نمایش زیبایی دارد.

توجه داشته باشید که باید دو قله از پشت و جلو به یک میزان باشند و کوتاه و بلند نشود.


 1. پوشت را باز کنید و به صورت لوزی بگیرید (مربع کج)
 2. نوک پایین را به بالا تا بزنید ولی نه کاملا دقیق طوری که دو قله روی بالای ایجاد شود.
 3. نوک سمت راست را به وسط تا بزنید
 4. لبه سمت چپ را به راست تا بزنید و از روی لبه راست رد کنید به صورتی که انتهای آن به صورت اضافی از راست بیرون بزند.
 5. انتهای اضافی را به پشت تا بزنید.
 6. پایین آن تا حد دلخواه به پشت تا بزنید.منبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1228


مطالعه کنید! مدل های تا زدن پوشت قسمت دوم


مطالعه کنید! مدل های تا زدن پوشت قسمت اول

  1. پوشت را باز کنید و به صورت لوزی بگیرید (مربع کج)
 2. از لبه سمت چپ و پایین به بالا و راست تا بزنید(از وسط)
 3. از گوشه سمت راست و پایین به بالا و سمت چپ تا بزنید.
 4. گوشه سمت راست را به سمت داخل از وسط تا بزنید
 5. گوشه سمت چپ را نیز به مانند مرحله قبل روی لبه راست بیاورید.
 6. قله پایین را به سمت پشت به حد دلخواه خود تا بزنید.