مشکلات آقایان با پوست و موی صورت قسمت دوم

امروزه تیغ های متوسط اصلاح هم حداقل 3 یا 5 تیغه در هر کارتریج دارند. اما باید توجه داشت که فاصله ی کوتاه بین تیغه ها موجب انباشته شدن موها در گوشه های تیغ می شود و این اتفاق مسبب کاهش کارآیی تیغ شما می شود پس برای جلوگیری از این اتفاق پس از هر بار استفاده از تیغ ریش تراش آن را به خوبی شست و شو دهید تا با حداکثر کارآمدی به اصلاح ادامه دهید . 
منبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/1162

گزینه های بسیاری برای خرید تیغ برای  آقایان وجود دارد اما پیشنهاد ما همان تیغ های سه تا پنج تیغه با دسته های قابل انعطاف می باشد زیرا با کاهش دفعات کشیدن تیغ روی پوست و عملکرد تصحیح کننده و فوق العاده ی خودشان و همچنین کنترل روی اصلاح آسیب کمتری نیز به پوست و موی صورت شما وارد می کنند . اما هنوز هم بسیاری از آقایان استفاده از تیغ های دو لبه ی قدیمی را ترجیح می دهند زیرا این تیغ ها بهترین ها برای ایجاد خط دقیق و منظم ریش و دم خط هستند اما لایه چربی محافظ پوست را هم از بین می برند تازه اگر بریدگی های ناشی از این تیغ ها را در نظر نگیریم . پیشنهاد ما به شما استفاده از این تیغ های اصلاح فقط برای خط انداختن روی ریش و منظم و دقیق کردن آن ها است نه برای اصلاح کل صورت .