چرم مشهد شعبه کریمخانبرندکده | چرم مشهد شعبه کریمخان : شرکت چرم مشهد در سال 1357 در چرم شهر مشهد به مساحت 40/000 متر مربع و زیر بنای 12/000 متر مربع با هدف تولید الب …


منبع: https://www.brandkade.com/Representations/Details/d86ffd169d