گوهربین

یکی از نام های مطرح طلا فروشی در پایتخت است که سابقه زیادی هم در کارنامه داشته و برای قدیمی های طلا و جواهر تهران، برندی شناخته شده به شمار می رود. اگر گذرتان به طلا فروشی گوهر بین در خیابان ولیعصر بیافتد، همواره یک یا دو نگهبان را مشاهده خواهید کرد که بعضاً مسلح، روبروی این طلا فروشی در حال گشت زنی هستند. این طلا فروشی خرید و فروش سکه ندارد و بعضاً برای بازدید از آن، وقت قبلی نیاز است. به نظر می رسد سیستم امنیتی و حفاظتی گوهر بین به واسطه موقعیت مکانی آن که در نبش خیابان ولیعصر قرار دارد، خاص تر از بقیه طلا فروشی های پایتخت باشد. طلا فروشی گوهر بین، به کامران گوهر بین، یکی از جواهرشناس های مطرح پایتخت تعلق دارد. گوهر بین، همان طور که از نامش پیداست، گوهر شناس است. گوهر گری و گوهر شناسی، مشخصه خاندان گوهر بین است که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد و طلا و جواهر، خصیصه این خاندان همچون مظفریان ها و جواهریان ها و زمردیان ها به شمار می رود. بنابراین جای تعجب نیست که کسب و کار طلا و جواهر فروشی گوهر بین، مقصد طلا باز های خاص تهران باشد که قصد دارند جدید ترین مدل ها و طرح ها را در مکانی خاص، مشاهده و خرید کنند. جد بزرگ آقای گوهر بین، مهدی جواهری نام دارد که از گوهر شناسان بزرگ عصر خود بود. او، در رونق کسب و کار گوهر شناسی و ارتقای این صنعت در ایران نقش بسزایی ایفا کرده است و راه او را نیز فرزندانش اکنون دنبال می کنند. کاروانسرای جواهری در بازارچه قوام الدوله تهران، از جمله یادگارهای مرحوم جواهری است. جالب است که بدانید شادروان محمود گوهر بین که پدر آقای کامران گوهر بین (صاحب کنونی گوهر بین) هستند، یکی از اساتید به نام طلا و جواهر سازی کشور بوده و از کارهای هنرمندانه او، نمونه هایی در موزه جواهرات ملی سلطنتی کشور (خیابان فردوسی) نگهداری می شود. گوهر بین امروزی، کسب و کار خود را از لاله زار آغاز کرد و سپس به خیابان طالقانی رفت و کارگاه مستقل طلا و جواهر سازی را راه اندازی نمود. تحصیل در موسسه جواهر شناسی آمریکا (GLA)، بخشی از فعالیت های علمی آقای گوهر بین را تشکیل داده است که زمینه تاسیس گالری گوهربین در خیابان ولیعصر تهران شد.


منبع: https://www.brandkade.com/Brands/Details/goharbin