۵ راه برای تغییر سبک زندگی


اهدافتان را یادداشت کنید، سپس برای دست یابی به آنها راهی پیدا کنید. یک ایده را که اطمینان دارید میتوانید انجامش دهید را انتخاب کنید. وقتی که به آن دست یافتید، هدف دیگری را از لیست انتخاب کنید. به همین آهستگی، شما می توانید در طولانی مدت تغییرات پایدار ایجاد کنید. هیچ گاه در زمان فشار و استرس برای تغییر سبک زندگی خود تلاش نکنید. تا زمانی که از فشار روانی خارج شوید، دست نگهدارید و بهتر برای انجام  آن توجه بیشتری داشته باشید.


انسان جایز الخطا ست … برای خطا هایتان را خود را ملامت نکنید، با یک استراتژی بهتر حتما موفق می شویدمنبع: https://www.brandkade.com/Magazin/Details/11303

از اشخاص مهم در زندگی خود کمک بگیرید.حتی اگر در خانواده همیچین کسی را پیدا نمی کنید جای دیگر به دنبال آن باشید. حتی یک دوست که با هم به کلاس بدنسازی میروید میتواند کمک کننده باشد.


۵- از شکست های خود درس بگیرید


برای اینکار شما نیاز به یک جستجو در درون ذهن خود دارید و باید وسعت دیدتان را نسبت به آینده باز کنید و بفهمید که چه سبک زندگی را می پسندید.۱- انگیزه تان را پیدا کنید۲-همه چیز را به یک باره تغییر ندهید


۳- برای خود مشوق پیدا کنید


۴-پیگر روند پیشرفت خود باشید


همه ما در زندگی اهدافی داریم که این اهداف حتی می تواند ورزش بیشتر یا بهبود رژیم غذاییتان باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که ما بفهمیم چرا به این تغییرات نیاز داریم.وقتی مشغله زندگی زیاد می شود، خیلی راحت می توانید تغییراتی که ایجاد کرده اید را فراموش کنید. دستآوردهایتان در یک مقاله ثبت کنید. وقتی به یک هدف دست یافتید یک هدیه کوچک به خودتان بدهید.